Інформація про центр

Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі в Житомирському державному технологічному університеті створено за наказом ректора ЖДТУ № 325 від 10 листопада 2015 року.

Діяльність центру спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва університету в науковій, освітянській, культурній та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, іноземних джерел фінансування ЖДТУ, створення основ для співробітництва з закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами в Чеській Республіці.

Наказ про створення центру

 

Положення про Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі