Historická informace

Na Žytomyrské státní technologické univerzitě se od r. 1996 připravují studenti k hornickému povolání a   těžbě ložisek užitečných nerostů.

K dnešnímu dni je ŽSTU  jednou z nejvýznamnějších škol, která zajišťuje komplexní vzdělání v oboru Těžba a úprava nerostných ložisek.

 

Hlavní důvod je ten, že oblast Žytomyru má bohaté nerostné zdroje a vynikající kapacity v oboru. Jednou z nich byl Čech Václav Dlouhý, po kterém je pojmenované České centrum vzdělávání a kultury.

Václav Dlouhý byl významný kamenický mistr, který po sobě zanechal bezpočet vynikajících budov a architektonických památek nejen v Žytomyru, také  bývalém Sovětském Svazu.

Bohužel o životě Václava Dlouhého zůstalo velmi málo informací, neznáme ani datum narození či smrti významného specialisty.

Víme jen, že se narodil v Žytomyru, zde vyrostl a začal pracovat společně s otcem Jozefem Dlouhým. Bydleli v ulici Vilské (nyní Peremohy) a měli šest kamenických dílen, ve kterých dále opracovávali přírodní kámen, vytesávali sochařská díla ze žuly a různých druhů kamene, osazovali kamenické výrobky.

K hlavním žytomyrským architektonickým památkám patří schodiště „Grafské schody – Baronovo schodiště“ z roku 1912, které můžeme vidět v parku. Z rukou Václava Dlouhého podle objednávky Barona Šoduara bylo zhotoveno 182 schodů, které vedou od parku na nábřeží řeky Teteryv. Jen o 10 schodů je Baronovo schodiště v Žytomyru kratší než slavné Potěmkynovy schody v Oděse.

Hrobka na Luteránském hřbitově, kde je pochovaný baron Šoduar, byla také opracována a bohatě zdobena kameníkem Václavem Dlouhým

Jozef a Václav Dlouhý vytvořili v letech 1889 – 1927 velké množství nádherných pomníků z masivního kamene, která jsou dnes považována za umělecká díla a stále k vidění na žytomyrských hřbitovech. Oba kameníci byli velmi zruční, disponovali prostorovou představivostí a estetickým cítěním

Od roku 1929 se Václav Dlouhý  podílel v Moskvě  na stavbě současné budovy Leninova mauzolea. Ke stavbě byl použit mramor, žula, porfyr a labradorit.

Po ukončení stavby v roce 1930 pokračoval Václav Dlouhý na kamenických pracích Lidového komisariátu vnitra „Narkomat“, poté na budově Paláce Sovětů v Moskvě, jehož historie, rozměry a plánovaná podoba patří mezi nejneuvěřitelnější architektonické projekty vůbec.

Po válce v  r. 1945 pracoval Václav Dlouhý na stavbě Moskevské státní univerzity jako vedoucí kameník pro dekorační ozdobu žulou.  V té době mu bylo téměř  80 let.

Bohužel mnoho budov, kamenných pomníků a památníků v Žytomyru, které byly vytvořeny Václavem Dlouhým, se nedochovaly.

Informace o Václavu Dlouhém a jeho práci máme jen díky výzkumnému pracovníku Georgii  Mokryckému.